Petice pro korunu

Proč nechci euro?

 • Euro přinese zdražení, ceny se zaokrouhlí směrem nahoru.
 • Spolu s eurem přijmeme cizí dluhy až ve výši 350 miliard korun.
 • Euro neznamená hospodářský růst nebo vyšší zaměstnanost.
 • Přijetím eura za současné hospodářské situace můžeme znehodnotit své úspory.
 • Spolu s eurem ztratíme možnost rozhodovat o naší měnové politice.

Proč nechci euro?

Zavedení eura je klíčové rozhodnutí, které zásadně ovlivní život každého z nás. Jsme přesvědčeni, že otázka takového významu vyžaduje podrobnou a odbornou debatu. Rozhodujícím měřítkem této debaty by mělo být zvážení výhod pro českou ekonomiku a také naslouchání hlasu většiny občanů této republiky, kteří jsou podle dostupných průzkumů jednoznačně pro zachování naší stávající měny.

Nesouhlasíme s tím, že vstup do eurozóny je ukazatelem vyspělosti země, úrovně ekonomiky nebo výsledků transformace postkomunistických států. Naopak ho vnímáme čistě jako politickou, nikoli ekonomickou volbu. Kdybychom podobným argumentům v minulosti podlehli, potýkali bychom se dnes s podobnými problémy jako všichni členové eurozóny, kteří musí přispívat na krachující ekonomiky na jižním křídle Unie, nebo bychom krachovali také.

Odstranění koruny a zavedení společné měny považujeme za vážné omezení suverenity České republiky. Jsme toho názoru, že přijetí eura není pro Českou republiku přínosné ani vzhledem k současné krizi této společné měny. Vycházíme přitom z přesvědčení, že zavedení eura by jednoznačně poškodilo českou ekonomiku. Obáváme se, že by mohlo vést k plošnému zvýšení cen, jak se to v minulosti stalo v některých státech. Zcela konkrétním příkladem negativního vlivu přijetí společné měny je povinnost poskytnout 350 miliard korun do fondu na řešení problémů nezodpovědně hospodařících států.

Přejeme si, aby vláda ČR vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy, která umožní, abychom zachovali svou stávající měnu tak, jak si to přeje většina obyvatel naší republiky.

Petici pro korunu jsme předali k projednání do Senátu ČR: Děkujeme!

40 497podpisů 24 133online podporovatelů 64 633členů facebook skupiny

Proč petice pro korunu?

 • Spolu se vstupem do EU jsme se zavázali přijmout také euro.
 • Eurozóna se však od našeho vstupu do EU dramaticky proměnila.
 • Vláda by proto měla vyjednat trvalou výjimku, abychom euro přijímat nemuseli.
 • Výjimce by mělo předcházet referendum, které ukáže, jestli si občané euro přejí.
 • Výjimka neznamená vzdát se možnosti kdykoliv v budoucnu euro přijmout.

Smlouva o přístupu ČR do EU sice obsahovala povinnost přijmout společnou měnu euro, ovšem eurozóna se za posledních 10 let dramaticky proměnila.

Vzdát se nyní koruny by mimo jiné znamenalo:

 • Vyčlenit 350 miliard korun ze státního rozpočtu do nových „záchranných mechanismů”, neboli na splátky a záruky dluhů rozpočtově nezodpovědných států.
 • Přijmout pravidla vznikající bankovní unie a ohrozit tak vklady českých střadatelů. Bankovní unie znamená oslabení národních dohledových orgánů a podřízení českých bank celoevropskému bankovnímu dohledu. Pro české dceřiné společnosti bank, které jsou nyní v dobré kondici a ziskové, se tím zvyšuje riziko, že jejich kapitál potom může sloužit na zalepování pomyslných děr v rozpočtech jiných zemích. V rukou zahraničních finančních skupin je nyní více než 90 % kapitálu českých bank.
 • Připojit se k fiskální unii („fiskálnímu paktu”), což mimo jiné znamená nechat si určovat parametry státního rozpočtu z nadnárodní úrovně.

Dění v současné eurozóně směřuje k zavádění nových celoevropských daní, k daňové harmonizaci nebo zasahování do sociálních politik, což je mimo výlučné pravomoci EU.

Euro znamená ztrátu vlastní měnové politiky, tedy konec možnosti dle potřeby vyrovnávat globální ekonomické výkyvy a reagovat na hospodářské šoky. Jak ukázala nedávná krize, postižené země bez měnové politiky mají jedinou možnost - tzv. vnitřní devalvaci. Například v Lotyšsku tento krok vedl ke skokovému pádu mezd o desítky procent, k nezaměstnanosti a k emigraci desetiny populace. Další odstrašující příklad nabízí Řecko. Bez vnitřní devalvace se nezotaví ani Španělsko a Portugalsko.

Zastánci eura o rizicích zarytě mlčí.

My naopak považujeme tyto proměny eurozóny za zásadní. Dnešní eurozóna je naprosto jiná, než jakou schválili čeští občané v referendu o přistoupení k EU.

Požadujeme proto, aby vláda vyjednala trvalou výjimku z přístupové smlouvy.

Na základě této výjimky se Česká republika vyváže z dosud právně závazné povinnosti euro přijmout.

Trvalou výjimku má dnes Velká Británie a Dánsko.

V případě Švédska se o trvalou výjimkou nejedná. Švédové euro odmítli v referendu v roce 2003. Všechny následující vlády toto rozhodnutí respektovaly. Fakticky tak neplní technické podmínky vstupu do eurozóny.

Chceme, aby vyjednávání o trvalé výjimce předcházelo referendum, které ukáže, jestli si občané euro vůbec přejí.

Výjimka neznamená, že bychom kdykoli v budoucnosti nemohli euro přijmout.

Místa, kde můžete petici také podepsat

Regionální kanceláře ODS